opalaniesolariumo nasksięga gościwspółpracanapisz do naskontakt

Słońce lekarstwem na bóle!

Amerykański portal zdrowia „Pain Treatment Topisc” zajmujący się teorią, praktyką oraz wiedzą na temat zwalczania dolegliwości bólowych opublikował ostatnio wyniki badań, w których bohaterem pierwszoplanowym stała się słoneczna witamina D. Ponad 90% tego naturalnego lekarstwa, niezbędnego nam zarówno do rozwoju jak i normalnego życia produkujemy samoistnie podczas ekspozycji naszej skóry na promienie ultrafioletowe na plaży, w ogrodzie, na ulicy lub w solarium.


Z nowych opracowań wynika, że u ludzi cierpiących na chroniczne bóle bardzo częstą przyczyną tego zjawiska jest bardzo niski poziom słonecznej witaminy D3. Podniesieniu poziomu witaminy w organizmie oznaczało ustąpienie dolegliwości lub znacznie zmniejszenie odczuwalnego bólu. Metoda ta okazała się najskuteczniejsza w przypadku braku stwierdzenie bezpośredniej przyczyny bólu, czyli braku diagnozy znanej choroby wywołującej bóle. Przypuszczenie naukowców, którzy doszukiwali się powiązań niedoborów witaminy D3 z odczuwaniem nie wytłumaczalnego bólu potwierdzono teraz szeregiem badań porównawczych.


Przyczyn tego zjawiska należy doszukiwać się roli aktywnych hormonów witaminy D3 produkowanych w wątrobie i nerkach. Są one odpowiedzialne między innymi za poprawną pracę naszego układu nerwowego, za odbudowę komórek oraz sprawne funkcjonowanie układu immunologicznego, czyli odpornościowego.


Steward B, wydawca „Pain Treatment Topisc” wypowiada się na temat wyników testów w ten oto sposób: Opracowaliśmy wyniki 22 obszernych testów klinicznych, z których jasno wynikało, że pacjenci z chronicznymi bólami kręgosłupa cierpieli równolegle na rażące deficyty witaminy D3. Po uzupełnieniu tych deficytów, u większości z nich bóle ustąpiły całkowicie lub znacznie się zredukowały.


Zarówno słońce jak i solarium może w naturalny sposób uzupełniać niedobory witaminy D. Odpowiednia dieta, szczególnie w okresie niedoboru słońca może stanowić alternatywę, nie jest jednak do końca optymalnym rozwiązaniem. Syntezowana w naszej skórze witamina D3 przech0wywana jest w niej, jako forma pasywna i pobierana jest przez naszą wątrobę tylko wtedy, kiedy jest na nią zapotrzebowanie. W przypadku diety może łatwo dochodzić do jej chwilowego przedawkowania jak i również słabej jej przyswajalności. Słońce i solarium wydają się być najlepszym źródłem tego naturalnego i jakże uniwersalnego lekarstwa, a może lepiej powiedzieć: eliksiru życia, młodości i zdrowia.


Tematy: